Praktijk voor

SPORTMASSAGE & SHIATSU

 
 

Privacy, Klachtenregeling & Covid-19 Hygiëne protocol

Privacy

Praktijk Shiatsupport doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Daarom houdt Shiatsupport zich aan de toepassing van alle voor de praktijk relevante wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt o.a. in dat:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 •  De verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn.
 •  Altijd wordt gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer dit nodig is voor verdere verwerking van uw persoonsgegevens.
 •  Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen zonder dat in wederzijds overleg met u besloten is dat daar een noodzaak voor is.
 • Praktijk Shiatsupport is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal u hier op wijzen en deze rechten respecteren.

De persoonsgegevens van u als client worden uitsluitend vastgelegd ter ondersteuning van het behandelproces.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

Voor het opstellen van de behandelovereenkomst kan Praktijk Shiatsupport vragen om de volgende persoonsgegevens:

-         Voornaam

-         Achternaam

-         Telefoonnummer

-         E-mailadres

-         Geslacht

-         Geboortedatum

-         Burgelijke staat

-         Beroep

-         Gezondheidsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Shiatsupport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor een periode gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst.

Daarna geldt een bewaartermijn van 20 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 


Klachtenregeling

Als u een klacht heeft, ga ik hierover graag met u in gesprek om te kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden. Mocht dit gesprek voor u niet het gewenste resultaat hebben dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging  en zij zullen u met de klachtenfunctionaris van Quasir in contact brengen. Of u kunt rechtstreeks contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kan u begeleiden in het proces van de klachtafhandeling. Indien dit ook voor u niet de gewenste uitkomst heeft, kunt u uw klacht aan de geschillencommissie Zorggeschil voorleggen. De klachtenfunctionaris van Quasir kan u daarbij ondersteunen. 

Het stappenplan bij een klacht:

1.      Ga het gesprek aan met uw therapeut;

2.      Indien stap 1 geen oplossing biedt, kunt u de klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen:


Mailadres           : bemiddeling@quasir.nlt.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling

Telefoon             : 085-4874012

 Postadres          : Quasir, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel


3.      Indien stap 2 geen oplossing biedt kunt u Stichting Zorggeschil inschakelen, dit gaat via de               klachtenfunctionaris. 

Covid-19 protocol

Vanaf 11 mei 2020 geldt er in praktijk Shiatsupport een hygiëneprotocol waardoor de manier van behandelen en contact tussen cliënt en therapeut aan strikte hygiëne- en veiligheidsregels is gebonden. In de praktijk liggen deze regels ter inzage en een deel ervan dient u bij binnenkomst door te nemen en voor gezien te ondertekenen.

 

De belangrijkste regels voorafgaand en tijdens uw bezoek en behandeling leest u hieronder;


 • Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden annuleringen -ook al zijn ze niet tijdig- niet bij u in rekening gebracht
 • Tijdens het maken van uw afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en vlak voor de afspraak informeer ik nogmaals of er iets in uw situatie is veranderd.
 • Er wordt uitgebreid schoongemaakt in de praktijk voor en direct na iedere cliënt. dit houdt o.a. in dat alle aanraakgevoelige oppervlakken zoals deurklinken, de deurbel, trapleuning, stoelleuningen etc. worden ontsmet met desinfecterende middelen.
 • De behandelstoel, behandeltafel en alles waar u als cliënt mee in aanraking komt wordt vooraf en meteen na de behandeling schoongemaakt en gebruikte handdoeken en beschermhoesjes worden vervangen, dus raakt u tijdens uw bezoek zo weinig mogelijk aan en laat overbodige spullen thuis. Al uw persoonlijke spullen bergt u op in uw jaszak of tas.
 • Er is desinfecterende gel of alcohol aanwezig en u wordt verzocht om voordat u de praktijkruimte binnengaat uw handen te ontsmetten. Desgewenst mag u dit ook herhalen wanneer u weer vertrekt.
 • Het toilet in de praktijk dient u liever niet te gebruiken maar dat is natuurlijk wel mogelijk. Was na het gebruik uitvoerig uw handen met de daar aanwezige desinfecterende zeep en droog ze met een papieren handdoek die u vervolgens wegwerpt in de aanwezige afvalbak.
 • Ik als therapeut zorg ervoor dat ik mijn handen en onderarmen voor en na elke behandeling was met desinfecterende zeep. In sommige gevallen zal ik tijdens de behandeling of op uw verzoek preventief een mondmasker en/of beschermende handschoenen dragen. Als u het prettig vindt mag u een eigen mondmasker meenemen en dragen bij binnenkomst en ook tijdens de behandeling.
 • Tijdens de behandeling wordt er zo weinig mogelijk gesproken en het intake gesprek bij binnenkomst houden we op 1,5 meter afstand. Ook bij binnenkomst aan de voordeur geven we geen hand en u hangt zelf uw jas op en trekt uw schoenen uit voordat u de praktijkruimte binnengaat. Onderweg naar de praktijk raakt u verder zo weinig mogelijk aan.

DISCLAIMER


Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg er naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.