Praktijk voor

SPORTMASSAGE & SHIATSU

 
 

Privacy, Klachtenregeling & Covid-19 Hygiëne protocol

Privacy

Praktijk Shiatsupport doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Daarom houdt Shiatsupport zich aan de toepassing van alle voor de praktijk relevante wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt o.a. in dat:

  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  •  De verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn.
  •  Altijd wordt gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer dit nodig is voor verdere verwerking van uw persoonsgegevens.
  •  Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
  • Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen zonder dat in wederzijds overleg met u besloten is dat daar een noodzaak voor is.
  • Praktijk Shiatsupport is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal u hier op wijzen en deze rechten respecteren.

De persoonsgegevens van u als client worden uitsluitend vastgelegd ter ondersteuning van het behandelproces.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

Voor het opstellen van de behandelovereenkomst kan Praktijk Shiatsupport vragen om de volgende persoonsgegevens:

-         Voornaam

-         Achternaam

-         Telefoonnummer

-         E-mailadres

-         Geslacht

-         Geboortedatum

-         Burgelijke staat

-         Beroep

-         Gezondheidsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Shiatsupport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor een periode gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst.

Daarna geldt een bewaartermijn van 20 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 


Klachtenregeling

Als u een klacht heeft, ga ik hierover graag met u in gesprek om te kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden. Mocht dit gesprek voor u niet het gewenste resultaat hebben dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging.  U kan ook rechtstreeks contact opnemen met een klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kan u begeleiden in het proces van de klachtafhandeling. Indien dit ook voor u niet de gewenste uitkomst heeft, kunt u uw klacht aan de geschillencommissie Zorggeschil voorleggen. De klachtenfunctionaris van Quasir kan u daarbij ondersteunen. 

Het stappenplan bij een klacht:

1.      Ga het gesprek aan met uw therapeut;

2.      Indien stap 1 geen oplossing biedt, kunt u de klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen:


Mailadres           : bemiddeling@quasir.nlt.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling

Telefoon             : 085-4874012

Postadres          : Quasir, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel


3.      Indien stap 2 geen oplossing biedt kunt u Stichting Zorggeschil inschakelen, dit gaat via de               klachtenfunctionaris. 


Covid-19 protocol

Vanaf 11 mei 2020 geldt er in praktijk Shiatsupport een aangepast hygiëneprotocol.

 De belangrijkste regels voorafgaand en tijdens uw bezoek en behandeling leest u hieronder;


  • Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden annuleringen -ook al zijn ze niet tijdig- niet bij u in rekening gebracht.
  • Er wordt uitgebreid schoongemaakt in de praktijk voor en direct na iedere cliënt. dit houdt o.a. in dat alle aanraakgevoelige oppervlakken zoals deurklinken, de deurbel, trapleuning, stoelleuningen etc. worden ontsmet met desinfecterende middelen.
  • De behandelstoel, behandeltafel en alles waar u als cliënt mee in aanraking komt wordt vooraf en meteen na de behandeling schoongemaakt en gebruikte handdoeken en beschermhoesjes worden vervangen, dus raakt u tijdens uw bezoek zo weinig mogelijk aan en laat overbodige spullen thuis.
  • Ik als therapeut zorg ervoor dat ik mijn handen en onderarmen voor en na elke behandeling was met desinfecterende zeep. In sommige gevallen zal ik tijdens de behandeling of op uw verzoek preventief een mondmasker en/of beschermende handschoenen dragen. Als u het prettig vindt mag u een eigen mondmasker meenemen en dragen bij binnenkomst en ook tijdens de behandeling.

DISCLAIMER


Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg er naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.