Praktijk voor

SPORTMASSAGE & SHIATSU

 
 

Privacy

Praktijk Shiatsupport doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Daarom houdt Shiatsupport zich aan de toepassing van alle voor de praktijk relevante wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt o.a. in dat:

  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  •  De verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn.
  •  Altijd wordt gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer dit nodig is voor verdere verwerking van uw persoonsgegevens.
  •  Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
  • Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen zonder dat in wederzijds overleg met u besloten is dat daar een noodzaak voor is.
  • Praktijk Shiatsupport is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal u hier op wijzen en deze rechten respecteren.

De persoonsgegevens van u als client worden uitsluitend vastgelegd ter ondersteuning van het behandelproces.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

Voor het opstellen van de behandelovereenkomst kan Praktijk Shiatsupport vragen om de volgende persoonsgegevens:

-         Voornaam

-         Achternaam

-         Telefoonnummer

-         E-mailadres

-         Geslacht

-         Geboortedatum

-         Burgelijke staat

-         Beroep

-         Gezondheidsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Shiatsupport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor een periode gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst.

Daarna geldt een bewaartermijn van 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).